Även Skogsbanan tackar för sig

Nu stänger vi Skogsbanan för fortsatt spel på ordinarie greener och tees. Men från och med fredag kommer det att finnas en 9 håls-slinga med temporära greener och utslagsmattor. Det är ingen tidsbokning som gäller. Likt tidigare år hanterar ni som spelar själva eventuell kö vid första tee.

Denna spelas hål 1-2-17-18-16-3-4-5-15 och kommer vara öppen fram till jul. Därefter kommer båda banorna att få en väl behövd vilopaus efter ett par säsonger med mycket spel. Siktet är inställt på en tidig säsongsstart 2022.