Kontaktuppgifter kommittéer

Kontakta gärna någon av våra kommittéer genom att mejla
respektive e-postadress.

Tävlingskommittéen
Mejla: tavling@igk.se

Damkommittéen
Mejla: dam@igk.se

Veterankommittéen
Mejla: veteran@igk.se

HCP/Regelkommittéen
Mejla: hcp@igk.se

Medlemsinfo

När du är ute och spelar är det viktigt att du håller rygg på framvarande boll så att speltempot flyter på som det ska ute på banan.

Då det ibland sker att man måste leta lite boll eller vänta på framförvarande boll så är det oerhört viktigt att markera med en bag ute på fairway för att bakomvarande boll inte ska slå och ni riskerar att bli träffade. Detta gäller framförallt på dolda hål.

Marie Slutar Information från styrelsen

Vår VD Marie Lilja har på egen begäran bett om att entledigas från sina roller som VD för Ingarö Golf AB samt klubbchef för Ingarö Golf.

Styrelsen vill tacka Marie för en förtjänstfull tid som VD/klubbchef. Under Maries ledning har klubben utvecklats till en kvalitativ golfanläggning med stabil ekonomi. Marie har varit starkt bidragande till att vi idag har två riktigt bra golfbanor med ett gott rykte i golf Sverige. Styrelsen önskar Marie lycka till i hennes framtida utmaningar. Styrelsen sätter omedelbart igång arbetet att finna en ersättare till Marie med hopp om att kunna lösa det snabbt. Maries sista dag som VD för Ingarö Golf AB och klubbchef för Ingarö Golf är 2020.01.31

Styrelsen Ingarö Golf

Frågor och svar angående byggnation parkering och övrig mark

Försvinner parkeringen?

Nej den försvinner inte, tanken är att parkeringen skall i princip bli lika stor som tidigare då det idag finns en del mark som är slänt som då kommer att inkluderas i parkeringsytan.

När blir parkeringen klar?

Tanken är att bygget med parkeringen startar på hösten och skall stå klart till när säsongen öppnar. Självklart kommer det att vara byggarbetsplats ovanpå. Men som golfare kör man ner i garaget direkt.

Ska klubben bygga bostäderna?

När/om vi får bygglov så säljer vi marken till en byggare som tar över ansvaret och också tar riskerna. Vem skall bo i lägenheterna, ska det bli ett seniorboende? Det kommer att bli bostadsrätter och det mest troliga är att det flyttar in golfare.

Kommer det att byggas höghus?

Nej det är reglerat till max tre våningar. Det kommer att landa i ungefärlig samma höjd som klubbhuset.

Kommer hål 18 behövas göras om?

Nej byggnationen på parkeringen kommer inte att påverka hål 18. Värsta scenario är att eventuellt ett nät sätts precis där parkeringen slutar idag likt det utmed utslagsplatserna.

Kommer det att kosta något att parkera i garaget?

Klubben kommer att skriva ett servitut för parkeringen så att den ägs och sköts av klubben.

Kommer det att kosta mig som medlem något?

Nej det kommer inte att kosta något, däremot ser vi en möjlighet att hålla ner årsavgifterna för framtiden då detta är en chans att betala av Ingarö golfs lån på ca 20mkr som kostar en ansenlig summa varje år.

Hur mycket pengar pratar vi om?

Som det ser ut nu så kan marken vid Skogsbanan ge ca 12-15mkr och parkeringen ca 20-24mkr beroende på hur marknaden ser ut så klart.

Vad skall vi göra med pengarna?

Det primära är såklart att betala av lånen sedan finns det tankar och idéer om att förbättra klubbområden och självfallet bättra på banorna så att dom står emot väder och vind samt den höga belastningen som är idag på framförallt Skogsbanan.

Det kommer att bli stökigt under tiden!

Ja såklart kan det komma att bli en del trafik in från vägen in på själva byggplatsen som kommer att ligga ovanpå vår parkering. I form av olika leveranser så klart. Men det kommer inte påverka våra banor, klubbområden eller rangen. Det kommer framför allt gynna restaurangen med arbetarna som förmodligen lägger sin lunch där.

Bli medlem

Medlemsinfo