Årsavgift 2023

Under januari-februari kommer vi att skicka ut faktura avseende årsavgift 2023 till alla medlemmar. Fakturan skickas ut via mejl.

FAKTURAN KOMMER FRÅN FINQR
Vid utskick av fakturorna tar vi hjälp av företaget Finqr som är en samarbetspartner till Svenska Golfförbundet.

Har du några frågor kontaktar du oss på kansli@igk.se.

God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar alla medlemmar, gäster och företagspartners en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

Säsongen 2023 har vi mycket spännande att se fram mot, bland annat:

 • Presentation av och beslut om konceptuell masterplan för våra banor och övningsområden.
 • Ny kiosk med toaletter på Skogsbanan.
 • Förbättrad miljö i klubbhuset.
 • Ny ”tour” med singeltävlingar på Fågelbro, Ingarö, Nacka, Saltsjöbaden & Värmdö.
 • Ny 3-dagarstävling, 54 hål på Ingarö, Nacka & Saltsjöbaden.
 • Nytt team med PGA-tränare, Daniel Ström & Marcus Jonsson.
 • Golfens SM-vecka i juli.
 • Seriespel div 2 herrar i juli.
 • Svenska juniortouren i september.

Naturligtvis kommer vi fortsätta med events för att ytterligare stärka klubbkänslan. Stommen i detta blir tre tävlingar/aktiviteter under säsongen.

 • Grand Opening i maj.
 • Klubbens dag i juli (avslutning på golfveckan).
 • Grand Final i månadsskiftet september/oktober.

Våra kommittéer, tävling, dam, veteran och junior/elit kommer fortsatt arrangera tävlingar för medlemmarna.

GEMENSKAP
ENGAGEMANG
KVALITET

Bästa hälsningar
Styrelse & medarbetare

Erbjudande företag 2023

Har du och ditt företag behov av att bygga relationer i en avspänd miljö där du/ni får rå om kunder och partners på ett positivt sätt under en dag?

Då är ett samarbete med oss på Ingarö Golfklubb ett bra alternativ för er. Vi erbjuder avtal som företagspartner samt företagstävlingar/kundevents.

För att läsa mer klicka på länkar nedan.

Företagspartner 2023 – klicka här.
Företagstävling 2023 – klicka här.

En bra säsong 2022 ger oss positiv energi inför 2023!

När vi summerar säsongen 2022 konstaterar vi att Ingarö Golfklubb mår väldigt bra.

 • Vi erhåller fina omdömen i våra medlems- & gästundersökningar.
 • Vi har bibehållit spelet & aktiviteten på anläggningen på samma nivå som 2021 samtidigt som de flesta klubbar i landet har märkt ett minskat intresse för spel.
 • Vi har ett bra ekonomiskt utfall 2022, vilket ytterligare stärker vår goda ekonomi.

Vi har tidigt gjort klart med två nya PGA-tränare för 2023, Daniel Ström och Marcus Jonsson. Det blir ett fantastiskt tränarteam som kommer säkerställa en bra träningsverksamhet för alla medlemmar nästa år. Daniel och Marcus blir tillsammans med undertecknad också engagerade i att vi har en bra upplevelse i reception/shop när vi kommer till klubben.

I shoppen kommer vi 2023 att lägga stort fokus på loggade produkter för att över tid ytterligare stärka varumärket Ingarö Golfklubb.

Vårt krögarpar Patricia Fäldt Fedko och Christopher Fäldt ser fram mot många år tillsammans med oss på Ingarö Golfklubb, vilket vi ser som mycket glädjande. I det sammanhanget ska vi inte glömma vår köksmästare Diego Preza som även han ser fram mot kommande år på klubben.

Inför 2023 har vi ett antal fokus som vi arbetar med.

 • Masterplan för banor & övningsområden.
 • Förbättrad miljö i klubbhuset (entréplanet).
 • Kiosk & toaletter på Skogsbanan.
 • ”Nygammal” bansträckning på Skogsbanan.
 • Nytt träningskoncept med våra nya PGA-tränare.
 • Driva reception/shop och driving range i klubbens regi.

Vi ser fram mot att ses igen till våren 2023!

Ingarö 2022-12-04

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
pelle.sattare@igk.se

Konceptuell masterplan för banor och övningsområden

Vårt arbete tillsammans med Pierre Fulke Design rullar på, där uppdraget till Pierre har varit att ta fram en konceptuell masterplan för banor och övningsområden. Syftet med arbetet är att säkerställa klubbens attraktionskraft och konkurrenskraft även i framtiden.

Pierre har varit engagerad sedan i juni, där han har genomfört ett antal besök på klubben. Efter att Pierre har landat sina tankar i en första skiss över möjlig utvecklig av våra två 18-hålsbanor samt övningsområden har det presenterats enligt nedan.

 • Måndag 21/11 i styrelsen.
 • Måndag 28/11 för personalen.
 • Lördag 3/12 för en referensgrupp bestående av fyra medlemmar. Samtliga fyra medlemmar i denna första referensgrupp är engagerade i klubben genom våra kommittéer eller genom liknande uppdrag.

I februari-mars 2023 kommer medlemmarna få ta del av förslag för att sedan vara delaktiga i beslut om planen.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Ingarö 2022-12-04

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
pelle.sattare@igk.se

Klubbhuset stängt under vinterhalvåret

Mot bakgrund av de höga kostnaderna för el stänger vi större delen av klubbhuset från måndag 31/10 (gäller även omklädningsrum). Vi sänker då temperaturen i hela huset.

Till 18/12
Lobbyn är öppen alla dagar 08.00-16.00 där det finns tillgång till toaletter.
Vagnhallen är öppen alla dagar 08.00-16.00.

19/12 – 8/1
Lobbyn är stängd.
Vagnhallen är stängd.
(Även övriga delar av klubbhuset är stängda)

Från 9/1
Lobbyn är öppen alla dagar 08.00-16.00 där det finns tillgång till toaletter.
Vagnhallen är öppen alla dagar 08.00-16.00.

 

Vinterbana 9 hål på Skogsbanan

Vi har nu gjort i ordning vinterbanan på Skogsbanan. Det är en slinga på 9 hål med provisoriska greener.

Hålen som spelas är 1, 2, 17, 18, 16, 3, 4, 5, 15.

Om det är fler som vill spela gäller kö vid tee 1, ”först till kvarn…”.

Greenfee för gäst är 100 kr.

Inga golfbilar eller scootrar får köras på banan.

Vinterbanan är öppen till 22/12.

Ny PGA-tränare på klubben 2023 Marcus Jonsson

Vi hälsar Marcus Jonsson varmt välkommen till Ingarö Golfklubb!

Vid sidan om Daniel Ström som vi har presenterat tidigare har vi nu gjort klart med Marcus Jonsson som tränare på klubben 2023. Marcus som fyller 29 år i mars har kvalifikationer och egenskaper som vi ser passar mycket väl in för att tillsammans med Daniel Ström driva en bred träningsverksamhet på klubben. Marcus tog 2022 examen och gick ut som kurs-etta på PGA:s högre tränarutbildning. Marcus kommer senast från Bro Hof Slott GC där han nu driver MJ Golf Academy.

Marcus Jonsson börjar som tränare på Ingarö Golfklubb 1 april 2023.

Pelle Sättare
Klubbchef/VD

Nedan kan du läsa lite om Marcus Jonssons erfarenheter, utbildning och filosofi.

Erfarenheter

 • 2016-2017 Receptionist och säljare Golf South Sthlm (Kallfors & Vidbynäs)
 • 2016-2017 Golftränare på Golf South Sthlm (Kallfors & Vidbynäs)
 • 2016-2017 Receptionist och säljare på JS Golf (inomhushall)
 • 2018-2021 Golftränare på Ågesta Golfklubb
 • 2022- Driver MJ Golf Academy på Bro Hof Slott Golf Club
 • Marcus driver sedan 2020 både en Youtube-kanal och en Pod

Utbildning

 • 2013-2018 Gymnastik- & idrottshögskolan, GIH
 • 2016 Tränarassistentutbildning, TAU
 • 2019-2022 Högre tränarutbildning, HTU

Filosofi
Alla kan få en enkel och effektiv rörelse som ger bra kontroll utan att kompromissa med farten i bollen. Dessutom kan alla erhålla en rörelse som inte sliter på kroppen.

Marcus Jonssons ord
”Jag ser fram mot att vara en del av teamet och tillsammans med er medlemmar göra en fantastisk resa med Ingarö Golfklubb. Som tränare älskar jag att se dig utvecklas och få en förståelse för hur du kan bli bättre golfare på ett enkelt och effektivt sätt. Daniel Ström och jag kommer med glädje, passion och kunskap hjälpa er att utvecklas och göra golfen ännu roligare!”

Information från Klubbchef/VD & Ordförande

Bästa medlemmar

Vi vill inledningsvis tacka alla er medlemmar för en fantastisk säsong 2022! I år har klubben firat 60 år där vi har arrangerat ett antal sociala aktiviteter, vilka alla har varit välfyllda.

Att ständigt sträva mot vår vision att skapa En golfupplevelse för alla ger oss energi. Vår värdegrund, Gemenskap, Engagemang, Kvalitet visar vad vi står för.

Våra tre övergripande mål är Attraktiv golfanläggning, Hög service & trevligt bemötande samt Tydlig kommunikation. För att arbeta mot dessa har vi definierat ett antal huvudaktiviteter. Dessa huvudaktiviteter bryts sedan ner i operativa aktiviteter som genomförs i det dagliga arbetet.

SPEL PÅ BANORNA MAJ-SEPTEMBER
Vi kan glädjande se att det har spelats nästan lika många ronder i år som 2021. Detta samtidigt som många klubbar i Sverige och i Stockholm har märkt ett minskat intresse. För att läsa mer om spelet under säsongen klicka här.

MEDLEMS- & GÄSTUNDERSÖKNINGAR
I medlemsundersökningen fick vi in 967 svar, en svarsfrekvens på 47%. I gästundersökningen fick vi in 1.056 svar, en svarsfrekvens på 26%. Detta ger oss ett nuläge avseende hur medlemma och gäster ser på verksamhetens olika delar, vilket är mycket värdefullt. För att ta del av utfall i medlems- & gästundersökningarna, klicka här.

EKONOMI 2022
Medlemsantalet har bibehållits från 2021 och därmed även intäkter från medlemmars årsavgifter. Greenfeeintäkterna är nära utfall 2021 vilket är ca 700.000 kr bättre än budget. Även intäkter från sponsorer och företagsgolf är något bättre än budget.

Personalkostnader är lägre än budget, vilket beror på att ny Klubbchef/VD tillträdde fullt ut först 1 april samt att vi under en del av säsongen har haft en vakans på kansliet.

Driftskostnader är högre än budget, vilket till stor del beror på kraftigt ökade kostnader för el, diesel, bensin, gödning och växtskyddsmedel.

I nuläget har vi en prognos som visar ett väsentligt bättre resultat än budget (budgeterat resultat är +719.000 kr).

Vi har i grunden en mycket stark och stabil ekonomi, men vi måste samtidigt vara väldigt ödmjuka inför kommande år som mycket väl kan innebära ekonomiska utmaningar för såväl privatpersoner som för företag.

PIERRE FULKE – BANUTVECKLING
Pierre Fulke arbetar vidare med att ta fram en konceptuell masterplan för våra banor och övningsområden. Presentation av arbetet sker i närtid i styrelsen för att sedan presenteras för medlemmarna. Vi kommer att sätta samman en referensgrupp med fyra medlemmar (två kvinnor och två män) för att vara en del i det fortsatta arbetet.

En av grunderna i arbetet är att behålla Ängsbanan som en snabbspelad 18-hålsbana för medlemmar och gäster. Vissa justeringar kommer att ske för att förbättra spelupplevelsen och öka säkerheten.

Det största fokuset kommer att läggas på Skogsbanan, där Pierre ser en möjlighet att utveckla den till en unik golfupplevelse i vår vackra skärgårdsnatur.

Vi har tillsammans beslutat att driving rangen ska vara kvar där den är idag och att vi ska utveckla den till att bli en del i en attraktiv golfupplevelse. I detta kan ingå att utveckla målområden samt att applicera modern teknik, exempelvis Top-Tracer eller Trackman.

Även övningsområden utöver driving rangen ska utvecklas för att skapa förutsättningar för en bred träningsverksamhet där många medlemmar träffas och trivs tillsammans med våra PGA-tränare.

Årsmötet 2022 beslutade att Skogsbanan 2023 spelas med sin ursprungliga bansträckning, se på hemsidan genom att klicka här.

KLUBBHUSET
Vi har anlitat två inredningsarkitekter som hjälper oss att titta på övervåningen i klubbhuset. Detta i syfte att förbättra upplevelsen för medlemmar och gäster. I detta ligger bland annat att skapa ett bättre välkomnande vid incheckning samt att skapa en miljö i den publika restaurangdelen vilken medför att klubbkänslan stärks ytterligare genom social samvaro och gemenskap.

KIOSKER & TOALETTER PÅ BANORNA
Vi arbetar för att lösa frågan gällande kiosker och toaletter på banorna. På Skogsbanan tittar vi på en ny kiosk, där vi behöver lösa fråga gällande vatten och avlopp. På Ängsbanan tittar vi på att renovera befintlig kiosk.

ORGANISATION
Vi välkomnar våra nya PGA-tränare Daniel Ström och Marcus Jonsson. De kommer tillsammans att arbeta med utbildningsverksamheten från 1 april 2023.

Vi har tillsvidareanställt vår mekaniker Simon Lowndes som tillsammans med banchef Craig Koch och biträdande banchef Nick Rassadkin utgör kärnan i vårt team för skötsel av banor och anläggning.

Reception/shop som från nästa säsong drivs i klubbens regi kommer att bemannas med säsongspersonal samt av Klubbchef/VD och våra golftränare.

Kanslifunktionen hanterar vi till stor del inom ramen för organisationen i reception/shop. Den ekonomiska redovisningen sköts av en extern byrå.

I restaurangen fortsätter Patricia Fäldt Fedko och Christopher Fäldt som krögare. Som en viktig nyckelspelare i restaurangteamet har vi även kvar vår köksmästare Diego Preza.

Utöver ovanstående personer kommer vi fortsatt ha ett stort antal säsongsanställda medarbetare samt ideellt engagerade medarbetare.

ÅRSAVGIFTER 2023
Mot bakgrund av de kostnadsökningar som vi ser är det nödvändigt att höja årsavgifterna något inför 2023. Tack vare vår goda ekonomi kan vi genomföra höjning av avgifterna som vi bedömer är rimliga för medlemmarna, även om detta inte fullt ut täcker verksamhetens direkta kostnadsökningar. Vi höjer spelavgiften (del av årsavgiften som går till Ingarö Golf AB) med 250 kr för fullvärdig medlem och vardagsmedlem med B-aktie. Årsavgiften för dessa kategorier har varit densamma 2020, 2021 och 2022. Årsavgifter 2023 för samtliga medlemskategorier kan ni se på hemsidan genom att klicka här.

I den osäkerhet vi lever i anser styrelsen att det är viktigt att kommunicera årsavgifter för kommande år i god tid för att såväl befintliga medlemmar som potentiella nya medlemmar ska känna till förutsättningarna.

Vi önskar er en fin höst och vinter och ser fram mot att se er igen till våren 2023!

Ingarö 2022-10-19

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
Bo Emanuelsson, Ordförande

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
Pelle Sättare, mejl
Bo Emanuelsson, mejl

 

Krögargolf & bartömning lördag 15/10

Lördag 15/10 spelades vår Krögargolf med efterföljande middag, fest & bartömning.

78 medlemmar spelade 4-mannascramble på Skogsbanan.
Vinnande lag blev David Laturnus, Henrik Röhs, Per-Olof Fransson & Peter Lindström.

120 gäster deltog under kvällens aktiviteter med middag, live-musik & fest.

Ett stort tack till alla deltagare för att ni gjorde detta till en lyckad dag!

Restaurangen & tävlingsledningen