Referat från årsmötet 27 april

101 medlemmar närvarade.
21 medlemmar deltog via fullmakt.
Totalt deltog 101 + 21 = 122 medlemmar.

Mötet beslutade att:

 • Godkänna verksamhetsberättelse för 2021.
 • Fastställa resultat- och balansräkning för 2021.
 • Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
 • Godkänna verksamhetsplan för 2022.
 • Fastställa avgifter och budget för 2022.

Valberedningens förslag till ordförande var Bo Emanuelsson. Vid mötet nominerades ytterligare en kandidat till ordförande. Efter votering omvaldes Bo Emanuelsson till ordförande.

Carmen Bergman, Mia Granberg-Stånge och Gerry Sommensjö omvaldes till ledamöter. Jens Ankelstam nyvaldes till ledamot. Samtliga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Det innebär att styrelsen efter årsmötet består av:

 • Bo Emanuelsson, ordförande
 • Mia Granberg-Stånge
 • Carmen Bergman
 • Sofia Brorsson
 • Elisabeth Ankarcrona
 • Gerry Sommensjö
 • Martin Zetterberg
 • Jens Ankelstam

Protokoll Årsmöte 2022-04-27
Material Årsmöte & Årsstämma 2022-04-27
Presentation Årsmöte & Årsstämma 2022-04-27