Årsmöte & årsstämma torsdag 27 april

Årsmöte i Ingarö Golfklubb och årsstämma i Ingarö Golf AB (publ) kommer att hållas på kvällen torsdag 27 april 2023.

Kallelse kommer att gå ut senast torsdag 30 mars.

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga från torsdag 13 april.

För att ta del av klubbens stadgar samt dokument från årsmöte och årsstämma 2022 klicka här.

Ingarö 2023-02-28
Pelle Sättare
Klubbchef/VD