Information från Klubbchef/VD

Bästa medlemmar
Jag är väldigt glad och stolt över att nu vara en del av Ingarö Golfklubb och ser verkligen fram mot att tillsammans med medlemmar, styrelse och medarbetare fortsatt utveckla klubben i positiv riktning.

Vi genomför 2022 en medlemsundersökning, där vi erhåller ett nuläge avseende medlemmarnas syn på anläggning och verksamhet. Undersökningen är ett värdefullt verktyg, där vi kan koppla ihop våra mål med omdömen/betyg för att sedan följa upp att våra åtgärder och aktiviteter ger önskad effekt.
Så fort andra delen av undersökningen har avslutats i början av september kommer vi att presentera utfall av delar i undersökningen.

Utöver medlemsundersökningen genomför vi även en gästundersökning där alla som spelar greenfee hos oss svarar på ett antal frågor.

Banor & spel
Våra banor har hållit god kvalitet under säsongen, vilket blev extra tydligt i maj-juni när flera andra klubbar hade kvalitetsproblem.

Det har spelats mycket golf på banorna maj-juli där vi i år har haft 28.575 bokade ronder jämfört med 29.659 bokade ronder 2021. Det är en minskning med blygsamma -3,7%, vilket är mycket bra med tanke på att 2021 liksom 2020 präglades av en ”Coronaeffekt” där det spelades mer golf än någonsin i Sverige. Andelen medlemsspel 2022 är 79,9%.

Mot bakgrund av att det spelas mycket, börjar det nu märkas på banorna. Gräset är ansträngt och därmed mer mottagligt för sjukdomar. Vi kommer att arbeta med banorna och främst greenerna under september för att skapa bästa förutsättningar för fortsatt spel under hösten samt skapa bra förutsättningar inför säsongen 2023.

Restaurang & kiosker
Vi anpassar nu våra öppettider efter dagsljuset i såväl restaurangen som i kioskerna. Aktuell information finns på hemsidan. Vi är glada över hur väl medlemmar och gäster har tagit emot våra menyer och ser fram mot att, tillsammans med våra krögare fortsatt utveckla erbjudandet inför 2023.

Vi kommer under vintern bl.a. lägga fokus på att höja kvaliteten på upplevelsen i våra kiosker.

Shop & träning
I shoppen har vi haft och har REA med bra priser på många produkter. Vi har fortsatt kurser utlagda under september, där du kan ta chansen att utveckla din golf inför hösten/vintern samt inför säsongen 2023.

Tävlingar & aktiviteter
Vi har genomfört ett stort antal aktiviteter under året, där några riktar sig till alla medlemmar medan andra riktar sig mot klubbens damer, veteraner och juniorer. Våra kommittéer gör ett mycket bra jobb med att genomföra dessa.

Lördag 16 juli hade vi en heldag för att fira att klubben 2022 fyller 60 år. Vi genomförde dubbla kanonstarter på Ängsbanan med totalt 224 deltagare/spelare följt av middag och fest i restaurangen för 155 gäster.

Ekonomi
För Ingarö Golfklubb och Ingarö Golf AB ser det stabilt ut ekonomiskt, där vi har uppnått eller överträffat budget avseende intäkter från medlemmar och företagskunder. Även greenfeeintäkterna ser mycket bra ut, där vi med största sannolikhet kommer få ett utfall som överträffar budget.

I andra vågskålen ligger kraftigt ökade kostnader för bl.a. el, diesel, bensin, gödning och växtskydd.

På personalsidan ligger vi något bättre till än budget.

Sammantaget visar prognos på ett resultat som är något bättre än budget.

Inför 2023
Reception/shop kommer 2023 att drivas i klubbens regi. Vi lägger fokus på att ytterligare förbättra bemötandet för medlemmar och gäster samtidigt som vi i shoppen ska tillhandahålla allt som krävs för en bra golfupplevelse. Vi kommer dessutom att arbeta mycket med loggade produkter för att lyfta fram och stärka varumärket Ingarö Golfklubb.

Driving rangen kommer 2023 att drivas i klubbens regi. Det innebär att saldo på rangekort 2022 inte kommer att föras över till 2023.

Rekrytering av nya PGA-tränare pågår, där vi har erhållit ca 10 ansökningar. Det är med glädje vi konstaterar att intressenterna gärna ser Ingarö Golfklubb som sin framtida arbetsplats. Tränarna kommer att ansvara för vår träningsverksamhet och försäljning av klubbor.

Gällande bemanning på kansliet vid sidan om Klubbchef/VD pågår process där vi tittar på hur vi ska lösa detta på bästa sätt. Vi har erhållit 7 ansökningar till tjänst för kundservice och administration.

Vårt samarbete med Pierre Fulke Design pågår, där vi får hjälp med att ta fram en konceptuell masterplan för banor och övningsområden. När styrelse och ledning har tagit del av arbetet och tillsammans med Pierre gått igenom det kommer det att presenteras för medlemmarna.

Vi har initierat ett samarbete med en extern aktör för att se över klubbhusets övervåning/entréplan, där syftet är att skapa en bättre upplevelse för alla medlemmar och gäster. Några delar i detta är förutsättningar för bemötande i receptionen, miljön och akustiken i matsalen samt första intrycket när du kommer till och in genom entrén.

Vision, värdegrund & mål
Värdegrunden som är GEMENSKAP, ENGAGEMANG, KVALITET säger vad vi står för. Visionen som är EN GOLFUPPLEVELSE FÖR ALLA berättar vad vi strävar mot att åstadkomma. Våra övergripande mål ATTRAKTIV GOLFANLÄGGNING, HÖG SERVICE & TREVLIGT BEMÖTANDE, TYDLIG KOMMUNIKATION beskriver vad vi ska ha fokus på för att ständigt närma oss visionen.

Ni når mig alltid på pelle.sattare@igk.se om ni har några frågor eller funderingar.

Vi ses på klubben!

2022-08-28
Pelle Sättare
Klubbchef/VD