Medlemsenkät skickades ut 22 juni

22 juni erhöll hälften av klubbens medlemmar som är över 18 år en medlemsundersökning via mejl. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet.

Resultatet används i vårt strategiska arbete, där vi initialt erhåller ett nuläge för att sedan årligen se medlemmarnas uppfattning om verksamhet och anläggning.

Undersökningen skickas ut vid två tillfällen under säsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen skickas ut 24 augusti, för dig som inte erhöll den 22 juni.

Observera att den kan hamna i skräpkorgen, så titta där för säkerhets skull.

Tack på förhand för att du tar dig tid att svara på undersökningen.