Juniormedlem (13-21 år)

Juniormedlemskap (13-21 år)

Medlemskap för åldern 13-21 år utan krav på B-aktie med fritt spel alla dagar.
Årsavgift 2 900 kr/säsong. Medlemskapet är löpande och medlemmen övergår automatiskt i nästa medlemskategori t.o.m 29 år.

Bokningsrättigheter
Juniormedlem har rätt att boka som fullvärdig medlem. Juniormedlem får ta med 3 gäster som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.


Klubbtävlingar
Juniormedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.

Bekräftelse av ansökan sker genom faktura på årsavgiften som skickas till uppgiven/registrerad e-postadress som en PDF-fil.

Genom att fylla i och skicka denna ansökan har du som sökande/förälder också accepterat klubbens stadgar och regler för ditt barns medlemskap.