Valberedningens förslag till årsmötet i Ingarö GK

Valberedningens förslag till årsmötet i Ingarö GK 28.7.2020

Valberedningen har följande förslag till val av föreningsrevisor för verksamhetsåret 2020.

Val av Sten Ramel som föreningsrevisor för 1 år.
Sten har en lång bakgrund som controller och ekonomichef inom ett antal bolag i SAS koncernen. Sten är långvarig medlem i IGK och har sommarboende på Ingarö. 

Valberedningen 30.6 2020                                                                                      
Ander Jonsson, Yvonne Edblad, Wolf Paul

Kommentarer