Kontaktuppgifter till alla kommitéerna

Kontaktuppgifter

Om du behöver kontakta någon av de olika kommittéerna hittar du kontaktinformation nedan. 

 

Tävlingskommittéen - tavling@igk.se

Damkommittéen - dam@igk.se

Veterankommittéen - veteran@igk.se 

HCP/Regelkommittéen - hcp@igk.se

Kommentarer