Framskjuten bolagsstämma i Ingarö Golf AB samt kallelse till föreningsstämma i IGK

Styrelsen i Ingarö Golf AB har beslutat att skjuta fram bolagsstämman till den 28 juli. Detta för att stämman skall vara behörigen sammankallad samt att stämman kan föregås av föreningsstämma (vårmöte) i Ingarö Golfklubb samma dag. Styrelsen gör bedömningen att det finns förutsättningar för att hålla föreningsstämma utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten angivit med anledning av COVID-19. Aktieägare och medlemmar uppmanas att rösta via ombud genom att lämna fullmakt. På så vis kan antalet deltagare begränsas. Vänligen se kallelser nedan.

 

 

Kommentarer