HCP-2020

 Det nya Värdshandicapsystemet från 1:a mars 2020.

Här en kort beskrivning av det nya hcp-systemet enligt SGFs information den 4 nov 2019.

  

Hur beräknas din HCP? 

Din hcp (=Exakt hcp) är medelvärdet av de 8 lägsta hcp-resultaten (om 20 eller fler, annars enligt tabellen nedan).

 Dina hcp-resultat hittar Du på Min golf när man väljer "Min handicap".

 Vill Du veta mer om det nya hcp-systemet så gå in på Golf.se https://golf.se/handicap

 Antal ronder                    

20                                        medelvärdet av 8 lägsta

19                                       medelvärdet av 7 lägsta

17-18                                  medelvärdet av 6 lägsta

15-16                                  medelvärdet av 5 lägsta

12-14                                  medelvärdet av 4 lägsta

9-11                                    medelvärdet av 3 lägsta

7-8                                      medelvärdet av 2 lägsta     

6                                         medelvärdet av 2 lägsta – 1,0

5                                         lägsta 1

4                                         lägsta 1 – 1,0

1-3                                      lägsta 1 – 2,0

  

HCP-resultat = (113 \ slope rating) x (par + spelhcp – (poäng -36) – course rating – PCC)

 Slope rating = Uttrycker en banas relativa svårighet för handicapspelaren jämfört med scratchspelaren.

Course rating = Regelverk för hur en bana värderas avseende svårighet att prestera resultat för spelare med olika handicap och kön.

 Not: Banans Slope- och Course rating finns överst i slope-tabellen.

PCC (Playing Conditions Calculation)

Spelförhållanden kan variera från dag till dag till exempel på grund av väder eller hur banan är uppsatt. Genom att jämföra alla spelares resultat på en bana med deras exakta handicap under en dag kan systemet göra en bedömning om banan varit ovanligt lätt eller svår, eller om den varit normal.