Optimera ditt spel med rätt utrustning i bagen.

Custom fitting utförs i Svea Golfs studio, så att du får korrekt feedback genom att se hur bollarna flyger. I studion finns all utrustningsom krävs för att mäta allt som ska mätas och mängder med testklubbor. Men datorer och mätvärden ger aldrig svaret, de ger bara ingångsvärden. För det är din tränare som gör de slutgiltiga bedömningarna, baserade på kunskap och lång erfarenhet.

Tillsammans går ni igenom följande fyra steg:

  • Vad vill du uppnå?
  • Hur slår du?
  • Vad ska du slå med?
  • Blev det bra?

Läs mer om Custom Fitting hos SveaGolf och boka här