Organisation

Ingarö Golfklubb är en ideell förening som handlägger all sportslig och ideell verksamhet. I klubben finns styrelse, kommittéer, projekt- och aktivitetsgrupper samt klubbdirektör med kansli. Golfklubben har röstmajoritet i driftbolaget Ingarö Golf AB.

Styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen fastställer vilka kommittéer som behövs och fastställer sedan kommittéordföranden. Klubbchefen samordnar verksamheten och ansvarar inför styrelsen för den dagliga driften.