Kallelse till Höstmöte och bolagstämma

Medlemmarna kallas till ordinarie Höstmöte (IGK) och extra Bolagstämma (Ingarö Golf AB) onsdagen den 6 december 2017 kl 18:00 i klubbhuset. Från och med 17:15 serveras kaffe och bulle. Extra bolagsstämma krävs för att ändra styrelsens sammansättning (då de väljs in på årsmötet). Ordinarie bolagsstämma sker på sommaren. Till bolagsstämman krävs föranmälan för att kunna rösta. Till årsmötet behöver vi föranmälan för att kunna beräkna åtgång på kaffe och fikabröd. Anmälan sker enligt nedan senast den 1dec. arsstamma@igk.se eller via telefon på 08-545 55 660. arsmote@igk.se eller via telefon på 08-545 55 660. /Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar