Hålpipning av Skogsbanans greener

Idag tisdag 25/9 hålpipas greenerna på Skogsbanan. Ett nödvändigt ont för att bibehålla kvalitén.

Den enskilt största anledningen till att problem uppstår på greener är ett för tjockt thatch (filt)lager. Filt uppstår då ett överskott av döda växtrester ackumuleras i det övre växtskiktet i en växtbädd. Alla gräsarter är filtbildande och hålls inte detta efter kan man efter några år ha ett skikt på upp till 3 - 4cm tjock filt bestående av nästan enbart organiskt material. Denna filt lägger sig som ett tätt lock uppe på greenbädden vilket får till följd att både vatten och luft får problem att tränga ned i bädden I denna filt trivs också många av våra skadesvampar utmärkt. Bristen på syre gör att de bakterier som skall omvandla det organiska materialet till mull förhindras att tillväxa och filtskiktet ökar då hela tiden i tjocklek. Vad som heller inte trivs i denna filt är nya frön vilket gör hjälpsådd i för tät filt tämligen meningslös. Även vinterskador blir värre med en kraftig filt då mycket vatten hålls kvar i ytan och när det fryser bildas is som snabbt kväver gräset. Sist men inte minst har gräsrötter väldigt svårt att utvecklas under detta täta skikt vilket får till följd att de ädlare gräsen såsom krypven eller rödven får svårt att konkurrera med den mer snabb och grundväxande vitgröen.

 

Kommentarer