Hålpipning av Ängsbanans greener

Nu på söndag 9/6 kommer vi att hålpipa Ängens greener och vertikalskära fairways därför är banan stängd från 11:05 och resten av kvällen. Vi kan tyvärr inte vänta längre då vädret har slagit om och blivit varmt. Detta är ett måste för att skapa rätt förutsättningar för gräset.

Kommentarer