Status avsaltningsanläggningen

Det har varit flera problem med avsaltningsanläggningen, dels hade pumpen i vattnet lossnat av isen och låg på botten. Den är nu utbytt. Sedan har det varit problem med filtreringen. Leverantören har förmodligen underdimensionerat filtreringen vilket skapat stopp efter ca 2timmars körning. Dessa har bytts ett flertal ggr men inte gett önskat resultat. Dom beställes från Italien vilket gör att det drat ut på tiden. Vi har nu avverkat ca 4st sorter. Nu har vi bestämt att sätta in en sandfiltration (som borde gjorts från början) vilket tar ca 1,5v att få ihop. Efter det säger leverantören att det skall fungera. Så vi får se.

Detta löser naturligtvis inte all vår bevattning, den är tänkt som ett komplement. Vi kan pumpa ca 100 m3/dygn vilket är anpassat till dammen mellan fairway 16/10. Vi funderar på att gräva ut den i höst då den är ganska grund vilket skulle ge mer utrymme att samla vatten. Det blir svårt att bredda så mycket mer.

I dagsläget så försöker vi tömma de andra dammarna manuellt då dom inte ingår i bevattningssystemet.

Kommentarer