Inbjudan 2020

Veterankommittén har pga Covid-19 pandomin beslutat att veterantouren vår- och höst ställs in.

Veterankanan spelas som vanligt med utökat startfält till 64 spelare.
Anmälning görs i "Min Golf" sista anmälningsdag 2020-07-01.

 

Välkomna till Veteransäsongen 2020

Veterantävlingarna är öppna för alla som blir 60 år 2020 (födda 1960) eller äldre (60+) med HCP upp till -41,0.

Vid framtagning av tävlingsprogrammet har detta gjorts efter direktiv från styrelse och VD. Grunden i direktivet är att skapa så mycket attraktiv tid för medlemmar och greenfeegäster som möjligt. Detta har påverkat våra starttider, speldagar och val av bana under säsongen.

Veterantouren startar med första tävlingen den 11 maj. Tävlingssäsongen omfattar sammanlagt 18 tävlingar.

I strävan efter att nå snabbare rondtider kommer vi, som i fjol, att lotta tävlingarna som 3-bollar med 10 min. mellanrum.

Beträffande våra par-tävlingar så finns det en funktion i anmälningssystemet som medger att man kan anmäla sig utan partner. Du anmäler dig som vanligt via ”Min Golf” och med ditt Golf-ID. Vid lottning kommer du sedan att paras ihop med en partner. Du kan också sända e-post till Veteran@igk.se så kommer du i turordning lottas ihop med en partner. Ni får sedan bekräftelse via e-post när lottningen är genomförd om ni kommit med.

Tävlingsprogrammet 2020 Vi kommer att behålla uppdelning av tävlingarna i en Vår- och Höstomgång på samma sätt som under de senaste åren. En tour under Maj-Juni, 8 omgångar, kallad "Vårtouren" och en tour under Augusti–September, 8 omgångar, kallad "Hösttouren". Måndagen den 6 juli har vi Våravslutning med prisutdelning och gemensam lunch. Resten juli månad har vi ett uppehåll på måndagar för att skapa mer utrymme för övriga medlemmar och greenfeespel under semestertiden. Måndagen den 28:e september är säsongavslutningen med gemensam lunch. Fyra partävlingar kommer under säsongen att genomföras. Partävlingarna ingår i Order of Merit. Spelformen är Greensome och 4-boll (Bästboll).

Matchtävlingen ”Veterankannan” kommer att genomföras på Ängen. Hoppas lite fler av er ställer upp i vårt enda matchspel. Anmälan sker i ”Min Golf” där även betalningen sker. Vid färre än 16 anmälda spelare ställs tävlingen in.

Starttiderna kommer att vara samma som förra året kl 8.00 på Skogen och 8.05 på Ängen. I september kommer tävlingarna startas runt kl 9.00. Starttiderna framgår i tävlingsprogrammet och på ”Min Golf”.

Det kommer inte att vara möjligt att välja tidig eller sen start vid anmälan. Orsaken är att få en mer spridd lottning. Ni som verkligen har ömmande själ att starta tidigt eller sent kan skriva e-post eller ringa till Lars-Göran och då uppge varför ni vill starta tidigt eller sent så kommer jag ta hänsyn till det i möjligaste mån vid lottningen. Gäller inte för tävlingar med kanonstart där alla startar på samma tid.

Likt tidigare år ska de som behöver åka golfbil beställa bil genom receptionen innan anmälningstidens utgång, lottningen påverkas vilka som åker i bil tillsammans. Intyg ska redovisas i receptionen vid bokning av bil i tävlingssammanhang.

Tävlingsprogrammet och fullständiga tävlingsbestämmelser hittar ni på hemsidan.

OBS! Vi har fått en ny layout på hemsidan. Detta gör att det finns två vägar att hitta tävlingsprogrammet. Om du väljer ”Tävling” så finns där en flik Veterantouren 2020. Den andra vägen är som i fjol att klicka på ”Klubben >Medlemssidor>kommittéer >Veteran”.

Order of Merit räknas för de 6 bästa resultaten i varje tour. I alla tävlingar kommer poängen att fördelas enligt följande: 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Vid partävlingar delar paret på poängen.

Prisbord Beträffande priser till våra tävlingar så utgörs de av prisdiplom (Bunkerkort) eller inköpta priser från Shopen. Bunkerkorten kan lösas in i Shopen och Receptionen. Start- och resultatlistor Startlistor och resultat hittar ni på www.golf.se. Beträffande placeringspoängen, Order of Merit, så hittar ni dessa resultat på vår hemsida under fliken ”Resultat” samt på anslagstavlan i omklädningsrummet.

Exakt Tävlingshandicap (ETH) Nytt för i år är att man inte behöver ha Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att få Order of Meritpoäng.

Klassindelning Vid vårt kommittémöte i mars så beslöts att ha samma klassindelning som förra året. A- och B klass, 75A+ och 75B+ klass.

Nya hcp gränser införes som en följd av beslutet om WHCP:
A-klass        +8,0 – 22,0
B-klass         22,1 – 41,0
75A+-klass +8,0 – 26,0
75B+-klass 26,1 – 41,0

A-klass spelar från tee 3 på båda banorna. B-klass, 75A+ och 75B+-klasserna spelar från tee 4 på båda banorna.

Anmälningsavgiften Vi kommer att ha som krav när man anmäler sig att man betalar anmälningsavgiften direkt på ”Min Golf” med kort eller direktöverföring från bankkonto. Anmälningssystemet kommer att kräva betalning. Betalar man inte blir man inte anmäld. Detta gäller även då man anmäler sig i Terminalen i foajén.

De personer som efteranmäler sig får betala sin avgift med kort till Tävlingsledaren (TL). Eventuell återbetalning av anmälningsavgiften hanteras av Tävlingsledaren.

Återbud Det är viktigt att ni meddelar om ni inte kan komma till er starttid. Spelare som lämnar återbud före lottningen tas bort ur systemet. Startavgiften återbetalas. Spelare som avanmäler sig efter lottningen eller inte hämtar ut sitt scorekort får inte tillbaks startavgiften.

Avbruten tävling Av olika skäl så är det en del spelare som avbryter sin rond. Frågan är då om den är handicapgrundande. Regelkommittén har undersökt detta noggrant och fastslår att en rond som bryts av tex regn, ont i ryggen eller spelat dåligt är handicapgrundande.

Regler I år spelar vi våra tävlingar enligt den nya boken Regler för golfspel 2019. Regelkommittén kommer att genomföra regelfrågor vid varje deltävling. Det går till så att en fråga delas ut i varje boll. Spelarna i bollen får sedan hjälpas åt att svara. Svaret lämnas in tillsammans med scorekortet. Facit till frågorna kommer att anslås vid tävlingsexpeditionen. Som hjälp kommer alla som tävlar i Veterantouren att få den nya boken Regler för golfspel 2019 vid första tävlingstillfället (OBS de som fick regelboken förra året får ingen i år).

Övrigt Det är viktigt att ni läser hemsidan och den e-post ni fått från lottningssystemet om vilken starttid ni tilldelats. Receptionen vädjar att ni inte ringer och frågar om starttiden. Det är svårt att hinna med att svara i telefon och samtidigt sköta ärenden över disk.

Årets första aktivitet blir Veteranernas informationsmöte måndagen den 20 april klockan 10.00 på klubben dit ni alla är varmt välkomna. Kom gärna 15 minuter innan för att bli bjuden på fika och bulle.   Vi i veterankommittén kommer att presentera tävlingsprogrammet samt redovisa de förändringar som vidtagits inför säsongen. Ta med er eventuella frågor ni har så ska vi besvara dem efter bästa förmåga.

Veterankommittén hälsar er alla hjärtligt välkomna till mötet och till säsongens tävlingar och då vänder vi oss särskilt till alla nyblivna veteraner och till er som tidigare tvekat att ge er in i detta trevliga golfgäng.   Om du har funderingar och synpunkter sänd oss e-post på veteran@igk.se. Du som nyligen skaffat dator och e-post uppdaterar adressen i ”Min Golf”. Kontakta gärna kansliet om ni behöver hjälp.

Lars-Göran Eriksson
ordf. Veterankommittén