HCP-Revision

HCP-Revision

Allmänt om handicaprevision

Enbart medlemmar som har exakt tävlingshandicap (ETH) är föremål för revision. För övriga flyttas HCP över som det är den 31 december till den 1 januari nästa år. För de medlemmar som har ETH men där någon ändring inte är föreslagen av systemet flyttas HCP över oförändrat. För de medlemmar där ändring av HCP är föreslagen uppåt eller nedåt sker en detaljerad granskning.

Vid granskningen jämförs spelarens medianresultat (med justering för CBA) med ett fastställt värde, olika beroende vilken HCP spelaren har. Se tabellen nedan.

HCP < 4,5

4,5 – 8,0

8,1 – 11,4

11,5 – 15,0

15,1 – 18,4

18,5 – 26,4

26,5 – 36,0

33,0

32,5

32,0

31,5

31,0

30,5

30,0

 

Man kan säga att man spelar på sin HCP om man har uppnått ovanstående medianpoäng. Är skillnaden mellan ovanstående värde och medianresultatet minst 3,0 har systemet föreslagit en höjning respektive sänkning på 1,0. Är skillnaden minst 5,0 föreslår systemet en höjning eller sänkning med 2,0. För att kunna göra en jämförelse mellan de två värdena krävs minst 8 ronder noterade. Om det inte finns mer än 4 ronder (om färre har man inte ETH) noterade hämtar systemet återstoden (upp till 8 ronder) från föregående år.

Statistik vid 2015 och 2016 års Handicaprevision

                                                                                          2015            2016

Antal medlemmar                                                      2636              2571

Antal med exakt tävlingshandicap (ETH)        836  31,7 %       874  34 %

Antal beslut om höjning med 2,0                         70  8,4 %            52  5,9 %

Antal beslut om höjning med 1,0                         95  11,4 %         60  6,9 %

Antal beslut om sänkning med 1,0                       51  6,1 %            77  8,8 %

Antal beslut om sänkning med 2,0                       15  1,8 %            20  2,3 %

Antal oförändrade                                                  605  72,3 %       665  76,1 % 

 

Viktigt att tänka på inför 2017

-          Ju fler ronder du har desto mer riktig blir din HCP.

-          Handicapgrundande sällskapsrond måste alltid anmälas i förväg, antingen via datorn, terminalen eller till din markör.

-          Resultatet från en handicapgrundande sällskapsrond måste alltid registreras så snart som möjligt efter ronden.

-          Har du inte föranmält en handicapgrundande sällskapsrond får du aldrig registrera in något resultat i efterhand, oavsett vilken poäng du har uppnått. Således får inte heller resultat bättre än buffertzonen registreras.

Jan Lundell

Handicapansvarig