Hcp- och regel

Kunskap om utrustning, handicap, golfvett och en dos sunt förnuft är bra att ha.

Se regelfilmerna där vi tar upp de 12 vanligaste regelfrågorna. SE HÄR!

 

Handicap- och regelkommitténs ledamöter

Namn                                                                                                        
E-post                                      Ansvar                           Mobil

Jan Hansson                              Ordförande                    072-749 74 42   
janhanssono@gmail.com
 
Jan Lundell                                Handicapansvarig            073-944 19 47   

jan.lundell44@gmail.com 

Jan-Olof Lönnblom                     Handicapfrågor               076-772 90 14   
j.lonnblom@gmail.com

Thomas Rodny                           Regelfrågor                   070-568 60 52   
thomas.rodny@swipnet.se