Hcp- och regel

Kunskap om utrustning, handicap, golfvett och en dos sunt förnuft är bra att ha.

Se regelfilmerna där vi tar upp de 12 vanligaste regelfrågorna. SE HÄR!

 

Handicap- och regelkommitténs ledamöter

Namn                                                                                                        
E-post                                      Ansvar                           Mobil

Jan Hansson                              Ordförande                    072-749 74 42   
janhanssono@gmail.com
 
Jan Lundell                                Handicapansvarig            073-944 19 47   

jan.lundell44@gmail.com 

Jan-Olof Lönnblom                     Handicapfrågor               076-772 90 14   
j.lonnblom@gmail.com

Thomas Rodny                           Regelfrågor                   070-568 60 52   
thomas.rodny@swipnet.se

 

 

 

 

Det nya världshandicapsystemet från år 2020

 

Här en kort beskrivning av det nya hcp-systemet enligt SGFs informationsträff den 4 nov. 2019.

 

- Sex olika handicapsystem i världen blir till ett gemensamt system för hela världen från 2020-2021.

- I Sverige gäller din nya hcp från den 1/3-2020.

- Ingen årsrevision kommer att göras den 1/1-2020. Behöver inte göras kommande år heller.

- Inga hcp-grupper kommer att finnas.

- Max hcp blir 54, ingen gräns vid 36.

 

- Hcp sätts av genomsnittet av de 8 bästa ronderna av de 20 senast noterade.

- Hcp kommer att beräknas även för de som har 1-19 ronder registrerade under åren 2017-2019.

- Alla får spela hcp-grundande sällskapsrond, även de som i dag tillhör hcp-grupp 1.

- Man behöver inte anmäla i förväg att man ska spela hcp-grundande sällskapsrond men man måste spela enligt golfreglerna och en markör måste finnas med.

- Systemet räknar ut nytt hcp och finns tillgängligt nästa dag på ”Min golf” och har då tagit hänsyn till samtliga registrerade ronder på banan under dagen.

 

- Slagtävling gäller, d.v.s poängbogey eller slaggolf.

- Rapportering kan ske hål för hål eller med totalresultat.

- Kortare ronder än 18 hål kan spelas av alla men de måste vara i en följd, dock minst 9 hål. Exempelvis kan Skogens hål 4-15 vara hcp-grundande när banan öppnas våren 2020.

- Slopetabellerna kommer att gälla för all hcp från +hcp till hcp 54.

 

Att observera:

- Din hcp kan bli höjd även efter en rond som är lägre än den hcp som Du spelade med (om den ronden som ”trillade bort” var ännu bättre).

 

 

Läs gärna vidare under länken www.golf.se/varldshandicapsystemet

 

Jan Lundell och Jan-Olof Lönnblom

Handicapansvariga