Kommittéer

Ingarö golfklubb är en ideell förening med en rik kommittéverksamhet bestående av 12 aktiva kommittéer med olika ansvarsområden. Dessa drivs av stort  intresse och engagemang. IGKs styrelse utser kommittéordförande och ordförande utser sedan sina ledamöter/medhjälpare. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater - tag gärna kontakt med ordförande i den aktuella kommittén.


Mer info om varje kommitté och deras verksamhet hittar du nedan.