Greenfee

Greenfee ska alltid erläggas före påbörjat spel.

Om receptionen inte är öppen så kan du betala med Swish till nr. 1233057908. Skriv ditt namn eller golfID. 

Fri greenfee gäller på Lilla Banan. 

Lånevagnar nyttjas fritt av såväl medlemmar som gäster.

                                                                                                                                              

Ordinarie greenfee Vardag Helgdag
Senior 500 600
Junior 250 300


Rabatter medlemmar och gäster  (Vardagar & Helg innan 16.00)  
Gäst till Medlem (senior)    -100 kr
Medlem Vänskapsklubb (senior) -100 kr
Vardagsmedlem & Provmedlem (Vardag) -100 kr (gäller helg)
Greenfeemedlem IGK (ej Distansmedlem) -100 kr (gäller helg)
Greenfeemedlem IGK (ej Distansmedlem)   -150 kr 
Gäst till Medlem (junior)
-50 kr
Medlem Vänskapsklubb (junior) -50 kr


RÖD AVGÅNG 

På vardagar och på helger från 16:00.

Ingen ytterliggare rabatt ges vid spel efter 16:00.

Ängsbanan och Skogsbanan  Vardag Helg
Senior 350kr 400kr
Junior (t.o.m. 21år) 175kr 200kr

 

Hyra av golfbil  
Klippkort IGK medlem (läkarintyg) 10ggr 2 195kr
Klippkort IGK medlem (ej läkarintyg) 10 ggr 3 500kr 
Golfbilshyra utan läkarintyg    400kr
Golfbilshyra med läkarintyg    250kr

  

Gäst-till-medlem-rabatt

B-aktie innehavare(inkl. Provmedlemmar) i Ingarö GK får ta med sig 3 gäster som erhåller *Gäst-till-medlem-rabatt* OBS! Rabatten dras av vid incheckning och kan inte ses vid bokning på www.svenskgolf.se 

36 håls greenfee

För det fallet att ni önskar spela ytterligare en rond så betalar ni 200 kr extra. Under den tid som Skogsbanan endast har 12 hål öppna så går ni ut igen utan extra kostnad.

Spel utan erlagd greenfee

Vid spel utan att ha erlagt greenfee innan debiteras 2 ordinarie greenfees. 

Gruppbokningar

För gruppbokningar vänligen kontakta kansliet.

Policy för greenfeecheckar

Giltighetstiden är året som framgår av checken samt. efterföljande år t.o.m. dagen före midsommarafton.