SKOGSBANAN


Skogsbanan är ombyggd 2016 och öppnades för spel 5 augusti 2017. Många greenområden är helt nya i design och alla tees är renoverade. Banan har blivit mer lättspelad för medelhandicappare, samt mer utmanande för låghandicappare. Den är inte särskilt svår för den raktslående spelaren, oavsett handicap. Banan invigdes 1992. Banarkitekt är Björn Ericsson.

Banan ligger i ett kuperat skogsområde med tydlig skärgårdskaraktär. Varken vägar eller bebyggelse stör naturupplevelsen med bl.a. ett rikt fågelliv.

Skogsbanan kräver ett strategiskt tänkande av spelaren. Här gäller det att slå bollen till de bredare delarna av fairway. Ibland är det bättre med ett kort slag än ett långt!

Greenerna är av blandgrästyp med en hel del kraftiga onduleringar. Genom åren har IGK fått mycket beröm för kvalitén på Skogsbanans puttytor. Här kan puttningen alltså vara mycket utslagsgivande.

1

Par
4
Index
10
Tee1
370m
Tee2
340m
Tee3
340m
Tee4
295m

1

Par
4
Index
10
Tee1
370m
Tee2
340m
Tee3
340m
Tee4
295m

Håll till vänster

SPELTIPS: Håll ditt utslag kraftigt vänster för att undvika out till höger. Om du har ett långt inspel, gör en lay-up och slå ditt nästa slag mot green.

Hålvärd: Tomas Jakobsson
Medhjälpare: vakant

Karaktär

Skogsbana

Grässort

Tee

Rajgräs, ängsgröe

Fairway

Rajgräs, ängsgröe, annual bluegrass

Green

Krypven, annual bluegrass

Klipphöjder

Tee

10

Fairway

14

Green

03

BANCHEF - Craig Koch

Slope