ÄNGSBANAN

 

Ängsbanan är en relativt lättspelad bana för, i första hand, hög- och medelhandicappare.  Hinder och greenområden har måttlig svårighetsgrad, ruffarna är lågklippta för att undvika boll-letning. Banan i sin nuvarande form invigdes 2012. Banarkitekt är Peter Chamberlain.

Banan ligger i en vacker dalgång med tydlig skärgårdskaraktär. Ängsholmar och dammar ligger inbäddade i landskapet och förhöjer naturkänslan. Inga större vägar finns i närheten.

Ängsbanans greener är av svingeltyp. Greenområdena är byggda enligt modern USGA-standard. Puttytan omges av måttligt ondulerade kullar och gräsbunkrar samt ett begränsat antal sandbunkrar. Genom att vi håller låg klipphöjd runt greenerna kan spelaren välja mellan olika typer av pitch-, chip- och puttslag.

Karaktär

Ängsbana

Grässort

Tee

Rajgräs, ängsgröe.

Fairway

Rajgräs, ängsgröe, annual bluegrass.

Green

Rödsvingel, rödven, brunven.

Klipphöjder

Tee

10

Fairway

14

Green

05

BANCHEF-Craig Koch