Hyra golfbil

Det går bra att hyra golfbil för Din golfrunda hos oss på Ingarö golfanläggning. Då antalet bilar är begränsade går det endast att förboka golfbil om du har läkarintyg. Andra gäster och medlemmar som vill hyra golfbil kan endast göra detta på plats och i mån av tillgång.

Priser
Med läkarintyg          250 kr
Utan läkarintyg         400 kr
S
tämpelkort 10 ggr   1 995 kr  Gäller endast med läkarintyg och för medlemmar i Ingarö golfklubb