2

Par
4
Index
4
Tee1
360m
Tee2
340m
Tee3
255m
Tee4
255m

2

Par
4
Index
4
Tee1
360m
Tee2
340m
Tee3
255m
Tee4
255m

Rak från tee

SPELTIPS: Här gäller det att vara rak från tee! Förvissa dig om att framförvarande är förbi dogleg.

Hålvärd: Taisto Nivala
Medhjälpare: Guy Fagerström, Carl Roos af Hjelmsäter, Elisabeth Roos af Hjelmsäter